Muntjac og Chinese Water Deer i EnglandmuntjacMuntjac.
Den lille muntjac, lidt mindre end et rådyr, har i de senere år bredt sig næsten eksplosivt, specielt i Syd- og Midtengland,
og findes flere steder i de samme områder som dåvildtet.

Muntjac’en har ingen afgrænset brunstperiode, og må principielt jages hele året. Dog anses efterårs- og vinter-månederne, hvor vegetationen er lavest, for at være den bedste jagtperiode.
Dette gør sig også gældende for chinese waterdeer, som efterhånden kun findes i mindre isolerede bestande.

Jagten foregår fra september indtil begyndelsen af april måned. De traditionelle vintermåneder må dog anses som værende den optimale jagtperiode for specielt muntjac, eftersom den lave bundvegetation gør, at dyrene er mere synlige.


Der jages normalt fra tidlig morgen til solnedgang, med selektiv jagt på gode trofæer som den primære jagtform.cwd1
Chinese Water Deer
Vi kan tilbyde spændende kvalitetsjagt på både Chinese Water Deer i kombination muntjac. Jagtområderne er beliggende i nærheden af Kettering og Huntingdon i Cambridge, Bedford og Northamptonshire i Sydøstengland.

Jagten, der ledes af Gerald Collini, der bl.a. har specialiseret sig i at kalde muntjac ind på skudhold, foregår primært som pürsch med benyttelse af skydestok, selvom hochsitz kan benyttes i mindre omfang, hvor der eksempelvis er flere end 2 jægere ad gangen. Her vil én af jægerne på skift få tildelt  en strategisk placeret hochsitz, medens de øvrige jægere jager med stalkeren i forholdet 2:1. 

Jagten på chinese water deer foregår omkring det legendariske gods, Woburn Estate, hvor udsætningen af både muntjac og chinese water deer startede for mere ind 100 år siden. Woburn Estate er kendt som en enorm park hvor man som den danske "knuthenborg" for år tilbage indhegnede og udsatte asiatiske arter. Gennem de sidste 100 år er der så jævnligt sluppet arter ud af parken som så har formået at avle videre uden for fangeskab.

Fra vores engelske distrikter
I visse perioder kan det være muligt at få tilknyttet 2 stalkere ved en gruppe på 3 jægere 3:2.
Jagtområderne omfatter mere end 6.000 hektar, hvoraf cirka halvdelen er ege- og blandingsskove. Der nedlægges årligt 80- 100 muntjac og mere end 25 chinese water deer, flere medaljetrofæer


 

cwd 1

 

cwd 2